Slide
Ygtybarly habar çeşmesi
TÜRKMENGAZET
www.turkmengazet.com
Slide
Playmarket-de ykjam aplikasiýasy
BIZIŇ SAÝTYMYZDA
HABARLAR
SPORT
BILIM
TREND WE GÖZELLIK
ZENAN DUÝGUSY
ŽURNALISTIŇ SAHYPASY
previous arrow
next arrow
Habarlar

Aşgabatda baýramçylyk mynasybetli sergi açyldy

Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde ýurdumyzyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň Gününe bagyşlanan sergi açyldy.

Sergide ýurdumyzyň ösüşlerini wasp edýän şekillendiriş sungatynyň wekilleriniň zehininden dörän žiwopis, grafika, heýkeltaraşlyk işleri we milli şaý-sepler görkezilýär. Çeper işler dogduk Diýarymyzyň gözelligini, Konstitusiýa Binasyny we Baş baýdagymyzy wasp edýär.

«TürkmenGazet».

Ýene-de okap bilersiňiz

Habara syn ýaz

E-mail hasabyňyz paýlaşylmaz.

Başa dön tuşu