Slide
Türkmengazet ygtybarly habar çeşmesi
www.turkmengazet.com
gyzykly habarlar,täzelikler
Slide
Playmarket-de ykjam aplikasiýasy
BIZIŇ SAÝTYMYZDA
HABARLAR
SPORT
BILIM
TREND WE GÖZELLIK
ZENAN DUÝGUSY
ŽURNALISTIŇ SAHYPASY
previous arrow
next arrow


HabarlarSlider

Aşgabat şäherinde geçiriljek kitap okamak bäsleşigine hemmeler çagyrylýar

Täze Älem kitaphanasy 2022-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda Aşgabat şäherinde kitap okamak bäsleşigi geçirýär!

Bäsleşik Jack Londonyň “Martin Iden” atly romanynda sowalnama şekilinde alnyp barylar. Bäsleşik türkmen dilinde geçiriler. Gatnaşmak üçin ýaş çäklendirilmeýär.
Bäsleşigiň ýeňijilerine we öňe saýlanan gatnaşyjylaryna TMÝG-nyň Aşgabat şäher Geňeşi we TSTP-nyň Aşgabat şäher komitetiniň hormat hatlary we gymmat bahaly sowgatlary bilen sylaglanarlar.
Bäsleşige ýazylmak üçin: https://forms.gle/LmSmmTNMdeBoQBuF8
Kitabyň elektron görnüşini almak üçin: https://cutt.ly/PZn8SSV
(Kitabyň kagyz görnüşi üçin biz bilen habarlaşyp bilersiňiz) 
Habarlaşmak üçin:
+99363209003
+99364142114
tazealemlibrary@gmail.com
https://bb.com.tm/tazealem

Ýene-de okap bilersiňiz

Habara syn ýaz

Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com