Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Sagdyn durmuşSlider

Almanyň adam organizmi üçin iň peýdaly häsiýetleri anyklandy

28-08-2022 / 5133

Günüň dowamynda azyndan 1-2 sany alma iýmek hökmany hasaplanýar. Süýjülikleriň ýerine kakadylan alma ýa-da wagtal-wagtal alma pirogyny iýmek hem maslahat berilýär. Bu barada Moskwanyň Saglygy goraýyş departamentiniň Baş dietology Antonina Starodubowa habar berdi.

Antonina Starodubowa: «Alma — diňe bir lezzetli önüm bolman, eýsem, ol uzak möhletli saklanylýar, şeýle-de adam organizmi üçin zerur bolan witaminleriň, minerallaryň, antioksidantlaryň we süýümiň esasy çeşmesi» diýip belleýär.

Almanyň düzüminde B1, B2 hem-de С witaminleri, foliý kislotasy, karotinoidler bar. Alma gabygynda adamyň öýjük membranalaryny zeperlerden goraýan bioflawonoidler hem bardyr. Onuň süýümi, şeýle-de birnäçe iýmit süýümini özünde saklaýan gabygy, içegäniň mikroflorasyny deňagramly saklamak we lipid alyş-çalşygyny kadalaşdyrmak üçin örän möhümdir. Düzümindäki organiki kislotalar bolsa iýmit siňdirişini gowulandyrýar.

Lukmanlar alma allergiýasy bolan adamlara ony iýmezligi maslahat berýärler.

«TürkmenGazet».

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com