Gerekli önümler: 2 sany ýumurtga, ýarym bulgur şeker, ýarym bulgur günebakar ýagy, 1,5 bulgur un, wanilin we 2 sany alma.

Taýýarlanylyşy: Bir gapda ýumurtgany we şekeri mazaly garmaly. Üstüne ýagy hem guýmaly we dowamly garmaly. Soňra uny garynda goşmaly we üstüne 1 çaý çemçe wanilini guýmaly.

Almalary ýarym aý şeklinde dogramaly. Soňra almalary tagamy taýýarlajak tegelek gaba örmeli  we üstüne suwuk hamyry guýmaly. Howur peçde 180 dereje gyzgynlykda 20-30 minut goýmaly.

Tagam taýýar bolandan soňra, bezeg üçin şeker tozuny sepeläp bolar.

Işdäňiz açyk bolsun mähribanlar!

Gülşat ABDYRASULOWA,

öý bikesi.