Slide
Slide
previous arrow
next arrow


SliderTehnologiýa

3D printerden äpet binalara

Döwür we tehnologiýa

29-09-2022 / 5189

Çazza tehnologiýalary atly gurluşyk edarasy Dubaýda üç ölçegli printeriň köme­gi bilen beýik binalary gurjakdygyny mälim etdi. Dünýäde bu gurluşyk işine ilkinji sapar synanyşyk edilýär.

Eger-de şuňa meňzeş gur­luşyklara bolan talaplaryň sany artsa, bu teh­nologiýanyň arzanlajakdygy hem-de adamlar tarapyndan has tiz kabul ediljekdigi çaklanylýar. Çazza gurluşyk edarasynyň müdiri Chris Kelsey ilkinji nobatda bu täze tehnologiýany kiçi binalarda ulanmagy meýilleşdirýändiklerini aýdyp geçdi. Kelsey, özüne 3 ölçegli printer teh­nologiýasy bilen baglanyşykly soraglar soralan wagtynda, bir eýýäm bu taslamanyň üstünde iş alyp barýandyklaryny aýdyp geçdi.

Häzirki wagtda bu guramanyň 3 ölçegli printer teh­nologiýasy, örän çylşyrymly desgalary hem çaltlyk bilen ýerine ýetirmäge ukyplydyr. Bu ul­gamyň kömegi bilen uly binalaryň ähli bölekler­ini 3 ölçegli görnüşde kompýuterdan çykarmak mümkin. Bu proýektiň özünde kranlaryň özara birleşen ulgamy bardyr. Äpet binalaryň 3 ölçegli görnüşde çykaryp bolmaýan böleklerini, adam eli bilen ýasalmagy göz öňünde tutulýar. Bu gurama bina ediljek binalaryň uzynlygy we bu gurluşyga haçan başlanjagy barada maglumat bermedi.

Çazza 3 ölçegli printerde äpet binalary gurjak bolýan ilkinji gurluşyk edarasy bolsa-da, emma bu tehnologiýany ulanan ilkinji gurama däldir, çünki bu tehnologiýany kiçi binalarda ulanan birnäçe gurluşyk edaralary bar.

Akmyrat SAPAROW,
Türkmen oba hojalyk institutynyň mugallymy.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com