Slide
Türkmengazet ygtybarly habar çeşmesi
www.turkmengazet.com
gyzykly habarlar,täzelikler
Slide
Playmarket-de ykjam aplikasiýasy
BIZIŇ SAÝTYMYZDA
HABARLAR
SPORT
BILIM
TREND WE GÖZELLIK
ZENAN DUÝGUSY
ŽURNALISTIŇ SAHYPASY
previous arrow
next arrow


HabarlarTrend we gözellik

Doglan günüňiz bilen

Hormatly okyjylar! Size şu gün, ýagny 19-njy martda dünýä inen meşhur zenanlar baradaky maglumatlary hödürleýäris.

Glenn Klous – amerikan aktrisasy we prodýuseri. Vanity Fair-iň bellemegine görä, ol uzak wagtlap öz döwrüniň beýik aktrisalarynyň biri bolupdyr. Glenn Klous birnäçe baýraklaryň eýesidir, şol sanda – üç sany Primetime Emmy Awards, üç sany Tony Awards we ýene üç sany Golden Globe Awards.

Iolana Kabau – ispan-golland aktrisasy, model we telegepleşikleri alypbaryjy.

Mara Hautea Şnitka – Julia Montes ady bilen has meşhur bolup, nemes gelip çykyşy bolan filippnin aktrisasydyr. Ol çagalygynda telewideniýede käbir keşpleri ýerine ýetirip başlaýar we “Gollin Bullilit” filminde hem surata düşýär.

Tanşuri Datta – ozalky hindi modeli we aktrisasy. Ol esasan, Bolliwoodyň filmlerinde surata düşýär. Tanşuri Datta 2004-nji ýylda Hindistanyň miss Universe titulynyň eýesi bolýar we şol ýylda hem Dünýäniň “Miss Universe” atly gözellik bäsleşiginde ilkinji onluga girýär.

Malluary Nataf – fransuz aýdymçysy we aktrisasy.

Biansa Balti – italian modeli.

Enno Çeng – taýwan aýdymçysy we kompozitory, şeýle-de meşhur kinoaktrisa. Häzirki wagtda ol Chocolate Tiger toparynda aýdym aýdýar, şeýle-de solo albomlaryny hem çykarýar.

Taýýarlan: Mähriban Hudaýgulyýewa, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyby.

Ýene-de okap bilersiňiz

Habara syn ýaz

Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com