Ýakynda paýtagtymyzyň ajaýyp künjekleriniň birinde ýerleşýän “3 dogan öýmeleri” dükanynda uly arzanlaşyklar boldy. Gurban baýramynyň öň ýanynda geçirilen bu aksiýalar “3 dogan öýmeler” dükanynda geçirilen baýramçylyk dabaralary bilen utgaşdy. Baýramçylyk dabarasyna paýtagtymyzyň raýatlary, ýurdumyzyň tanymal artistleri we sungat işgärleri gatnaşdylar.

Mähribanlar, TÜRKMENgazet.com internet saýtymyzyň agzybir döredijilik topary hem bu ajaýyp dabaranyň beýanyny suratlar arkaly size ýetirmegi makul bildi. 

 

 

Salgysy: Taslama köçesi, jaý 32.

Tel: +99361449595

IMO: +99362737272

Instagram: @medine_muhammet_oymeleri