Slide
Ygtybarly habar çeşmesi
TÜRKMENGAZET
www.turkmengazet.com
Slide
Playmarket-de ykjam aplikasiýasy
BIZIŇ SAÝTYMYZDA
HABARLAR
SPORT
BILIM
TREND WE GÖZELLIK
ZENAN DUÝGUSY
ŽURNALISTIŇ SAHYPASY
previous arrow
next arrow
HabarlarTrend we gözellik

“3 dogan öýmelerinde” toýlar uludan tutuldy

Ýakynda paýtagtymyzyň ajaýyp künjekleriniň birinde ýerleşýän “3 dogan öýmeleri” dükanynda uly arzanlaşyklar boldy. Gurban baýramynyň öň ýanynda geçirilen bu aksiýalar “3 dogan öýmeler” dükanynda geçirilen baýramçylyk dabaralary bilen utgaşdy. Baýramçylyk dabarasyna paýtagtymyzyň raýatlary, ýurdumyzyň tanymal artistleri we sungat işgärleri gatnaşdylar.

Mähribanlar, TÜRKMENgazet.com internet saýtymyzyň agzybir döredijilik topary hem bu ajaýyp dabaranyň beýanyny suratlar arkaly size ýetirmegi makul bildi. 

 

 

Salgysy: Taslama köçesi, jaý 32.

Tel: +99361449595

IMO: +99362737272

Instagram: @medine_muhammet_oymeleri

 

 

 

Ýene-de okap bilersiňiz

Habara syn ýaz

E-mail hasabyňyz paýlaşylmaz.

Başa dön tuşu