Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Siziň üçin...Slider

Täze ýylyň we çagalygyň baş gahrymany

11-12-2023 / 46

Aýazbaba bu täze ýylyň we çagalygyň baş gahrymanydyr. Çagalara sowgat berýän gyşyň jadygöýi hakynda birnäçe gyzykly maglumatlar bar. Aýazbabany:

*Gazagystanda Aýaz ata;

*Azerbaýjanda Şahta baba;

*Gyrgyzystanda Aýaz ata;

*Russiýada Ded Moroz;

*Finlandiýada Ýolupukki;

*Norwegiýada Ýoletomte;

*Ýaponiýada Odzi-San;

*Hytaýda Şan-Dan Laožen;

*Awstraliýada Silwestr;

*Altaý ülkelerinde Sook-Taadak;

*Belgiýada we  Polşada Keramatly Nikolaý;

*Angliýada Roždestwonyň atasy;

*Gresiýada we Kiprde Keramatly Wasiliý;

*Mongoliýada Uwlen Uwgun;

*Niderlandiýada Sanderklas;

*Italiýada Babo Natalle

— diýip atlandyrýarlar.

*Aýazbaba elmydama jadyly taýagy bilen ýöreýär.

*Aýazbabanyň horjunyndaky sowgatlar hiç haçan gutarmaýar.

*Aýazbaba tomusda hem işleýär. Ol çagalaryň ugradýan hatlaryny okaýar, arçalary oturdýar, sowgatlary ýasaýar.

*Käbir ýurtlarda 4-nji dekabrdan başlap,Aýazbabanyň isleg-arzuwlary,ýazylan hatlary kabul edip başlanýan güni hasaplanylýar.

Orazgül ATAGARAÝEWA,
S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň 3-nji ýyl talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com