Slide
Slide
previous arrow
next arrow


SliderTehnologiýa

Mikroskopik robotlar

20-11-2023 / 31

Günorta Koreýanyň alymlary «berlin mawysynyň» – giň ýaýran gök reňk pigmenetiniň esasynda mikroskopik robotlary döretdiler. Olar suwy plastik bölejiklerden arassalarlar.

Berlin mawy reňki birnäçe asyr bäri tanalyp, onuň düzümine demir, uglerod we azot ýaly maddalar girýär. Milli ylym we tehnologiýalar barlag geňeşiniň topary kiçijik plastik böleklerini tutup bilýän gözenekli gurluşlary ýasamak üçin ulanylyp bilinjekdigini ýüze çykardy. Gözlegçi alymlar boýagy metal-organiki çarçuwalara – özlerini plastik bölejiklere siňdirýän üç ölçegli polimer gurluşlaryna öwürdiler.

Synaglaryň dowamynda nanorobotlar diametri 150 nanometre çenli plastik bölekleriniň 99%-ini üstünlikli tutmagy başardy. Olaryň görkezen netijesi suwdan plastigi aýyrmak üçin ulanylýan beýleki serişdelerden 250 esse gowy boldy. Şol bir wagtyň özünde, nanorobotlar adamlar üçin howpsuzdyr we iş gutarandan soň aňsatlyk bilen aýrylyp bilner.

Humaý ATAÝEWA,
Berdimuhamet Annaýew adyndaky Arkadag şäher mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebiniň 1-nji ýyl talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com