Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Habarlar

Aşgabatda «Türkmentel — 2023» atly XVI halkara sergisi açyldy

09-11-2023 / 24

Şu gün – 9-njy noýabrda paýtagtymyzdaky Söwda-senagat edarasynda Telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleradioýaýradyş enjamlarynyň «Türkmentel — 2023» atly XVI halkara sergisi hem-de ylmy maslahaty öz işine başlady.

Hormatly Prezidentimiziň Gutlagynda bellenilişi ýaly, ösüşiň innowasion ýoluny üpjün edýän telekommunikasiýa ulgamyny kämilleşdirmekde, dünýä ähmiýetli iri taslamalary, milli maksatnamalary durmuşa geçirmekde telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleradioýaýradyş enjamlarynyň «Türkmentel — 2023» atly XVI halkara sergisiniň hem-de ylmy maslahatyň ähmiýeti örän uludyr. Bu foruma telekommunikasiýa ulgamynda netijeli hyzmatdaşlygyň ýola goýulmagyna gyzyklanma bildirýän daşary ýurt kompaniýalarynyň we işewürleriniň gatnaşmagy muny aýdyň görkezýär.

«Türkmenaragatnaşyk» agentligi tarapyndan guralýan bu forum täze tehnologiýalary hödürlemek bilen özara maslahatlaşmak, aragatnaşygy ýola goýmak işini ýeňilleşdirmek we hyzmatdaşlygy ilerletmek üçin amatly giňişlik bolup hyzmat eder. Ylmy maslahatyň maksatnamasy halkara hyzmatdaşlyk we maýa goýum, sanlylaşdyrma, hemra tehnologiýalary we kiberhowpsuzlyk meselelerine gönükdiriler.

«TürkmenGazet».

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com