Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Siziň üçin...Slider

Bütindünýä filosofiýa güni

08-11-2023 / 29

Bütindünýä filosofiýa güni (World pfilosophy Day) 2005-nji ýylda ÝUNESKO-nyň esasy Baş konferensiýasynyň  33-nji sessiyasynda yglan edilip, her ýylyň noýabr aýynyň üçünji penşenbesinde bellenilýär. Onuň maksady global derejede dünýä bileleşigini filosofiki düşünjeleriň baý dünýäsine çekmekden ybaratdyr. Asyrlaryň dowamynda dürli medeniýetlerde filosofiýa konsepsiýalaryň, pikirleriň döremegine seljermäniň, garaşsyz, tankydy pikirleriň ylmy işleriň ýazylmagyna sebäp boldy.

Bu günki günde Bütindünýä filosofiýa güni ÝUNESKO agza ýurtlaryň 70-den gowragynda bellenilýär. Ol gün her ýylda kesgitli tema bagyşlanyp, onuň çäginde dürli çäreler — filosofiki çekişmeler, tegelek stollar, maslahatlar we seminarlar geçirilýär. Olara filosoflar, tebigy we jemgyýetçilik ugurlary boýunça alymlar, uniwersitetleriň mugallymlary, talyp we okuwçy ýaşlar, medeniýet işgärleri, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşýarlar.

Mahym BABAÝEWA,
TOHI-niň Weterinar lukmançylygy fakultetiniň Maglumat ulgamlary we tehnologiýalary taýýarlyk ugrunyň 3-nji ýyl talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com