Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Habarlar

Sap girdejisini 1,1 milliard dollara ýetirdi

04-11-2023 / 44

«Womanel.com»-yň habar bermegine görä, amerikaly meşhur zenan aýdymçy Taýlor Swift milliarderleriň sanawyna goşuldy. «Grammy» baýragynyň eýesi Swift sap girdejisini 1,1 milliard dollara ýetirip, ol 17-nji martda badalga alan «The Eras Tour» konsert saparynyň çäklerinde şeýle görkezijä eýe bolmagy başarypdyr.

Rihanna, Jaý Z we Beýonsa ýaly ýyldyz aýdymçylaryndan soňra milliarderler sanawyna Taýlor Swift hem goşuldy. Meşhur aýdymçy karýerasynda birnäçe abraýly baýraklaryň we rekordlaryň eýesi bolandygyny bellemek zerur.

Ýatlap geçsek, 2019-njy ýylyň awgust aýynda «Forbes» žurnaly 185 million dollar girdejisi bolan aýdymçyny dünýäde iň köp girdeji gazanýan aýdymçy diýip mälim edipdi. Şeýle-de, 2022-nji ýylyň noýabrynda Swift «American Music Awards» -yň birbada alty nominasiýasynda ýeňiş gazanypdy.

Jeren ÖRÄÝEWA,
Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň Sanly tehnologiýalar we kiberhowpsuzlyk fakultetiniň Maglumat howpsuzlyk hünäriniň 2-nji ýyl talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com