Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Habarlar

Ginnesiň rekordy täzelendi

13-10-2023 / 5061

Dubaýda Ginnesiň rekordy täzelendi. Bu ýerde çuňňur täsir galdyrýan iň uly interaktiw yşyk şüweleňi açyldy. Daşyňy täsinlikler bilen gurşap alýan dürli öwüşginler sanly şekiller bilen baýlaşdyrylan funksiýalara eýe bolan planşetiň kömegi bilen gazanylýar. Bu ýere gelýän jahankeşdeler özi täsin gurşawyny özleri döredip bilerler.

«Al Wasl» ady bilen tanalýan gümmez dürli konsertleridir çykyşlary guramak maksady bilen gurlupdyr. 24 müň inedördül metrden gowrak bolan desga ähli tarapdan duýgur displeý bilen enjamlaşdyrylandyr.

Ginnesiň rekordlar kitabynyň resmi emini Alwalid Osman gümmeziň binagärlik taýdan gözelligini synlap görenler üçin aýratyn özüne çekijidigini aýdýar.

Söýün SAPAROW,
TOHI-niň Agronomçylyk fakultetiniň Agronomçylyk hünäriniň 1-nji ýyl talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com