Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Siziň üçin...Slider

Parahatçylyk boýunça Nobel baýragynyň laureaty

11-10-2023 / 22

2023-nji ýylyň Parahatçylyk boýunça Nobel baýragyna Eýranyň adam hukuklary boýunça işjeň agzasy Narges Mohammadi mynasyp görüldi.

Narges Mohammadi adam hukuklary bilen baglanyşykly işlerini 90-njy ýyllarda talyp döwri başlapdyr. Ýokary okuw jaýy tamamlandan soň, ol Parahatçylyk boýunça Nobel baýragynyň eýesi Şirin Ebadi tarapyndan esaslandyrylan Tährandaky Adam Hukuklary Merkezi bilen hyzmatdaşlyk edipdir.

«Zenan – durmuş – erkinlik».

Bu şygar Nobel baýragynyň täze eýesi tarapyndan hödürlenildi.

Zenan – Narges Mohammadi aýal-gyzlar üçin yzygiderli diskriminasiýa we sütemlere garşy göreşýär.

Durmuş – zenanlaryň doly we abraýly ýaşamak hukugy ugrundaky göreşini goldaýar.

Erkinlik – söz azatlygy we garaşsyzlyk hukugy, şeýle hem zenanlaryň gözlerinden daşda durmagyny we bedenlerini ýapmagyny talap edýän düzgünlere garşy göreşýär.

Nowruz ARAZMYRADOW,
TOHI-niň Agronomçylyk fakultetiniň Agronomçylyk hünäriniň 1-nji ýyl talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com