Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Siziň üçin...Slider

1 milliard dollardan gowrak girdeji gazanmagy başaran filmler

11-10-2023 / 5058

Kinonyň taryhynda atlaryny altyn harplar bilen ýazan köp sanly film bolup, diňe gazanan baýraklary, özboluşly ssenariýeleri ýa-da ýatdan çykmajak çykdajylary bilen däl-de, eýsem, kassa ýygymynda gazanan üstünlikleri bilenem meşhurlyk gazanmagy başardy. Bir film üçin 1 milliard dollarlyk çäkden geçip bilmek, tomaşaçylaryň reaksiýasyny ölçemekde-de uly rol oýnaýar.

Häzirki wagta çenli diňe 53 film kassa ýygymynda 1 milliard dollar girdeji gazanmagy başarypdyr. Sanawa giren iň soňky film şu ýylky iň köp girdeji gazanan «Barbie» filmidir.

Ine, 1 milliard dollardan gowrak girdeji gazanan ilkinji 15 filmiň sanawy:

 1. Avatar (2009);
 2. Avengers: Endgame (2019);
 3. Avatar: The Way of Wate (2022);
 4. Titanic (1997);
 5. Star Wars: The Force Awakens (2015);
 6. Avengers: Infinity War (2018);
 7. Spider-Man: No Way Home (2021);
 8. Jurassic World (2015);
 9. The Lion King (2019);
 10. The Avengers (2012);
 11. Furious 7 (2015);
 12. Top Gun: Maverick (2022);
 13. Frozen II (2019);
 14. Avengers: Age of Ultron (2015);
 15. Barbie (2023).

Şatlyk SARYÝEW,
Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň 1-nji ýyl talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com