Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Sagdyn durmuşSlider

Pyýada ýöremegiň peýdasy barmy?

05-10-2023 / 90

Sport bilen meşgullanmak biziň saglygymyz üçin möhümdir. Gündelik durmuşymyzda bir ýerlere gezelenç edýäris, sport üçin bolmasa-da, sport çäreleriniň iň gadymylaryny duýman ýerine ýetirýäris.

Meýilleşdirilen ýa-da meýilleşdirilmedik sport, hakykatdanam, durmuşymyzyň bir bölegidir. Pyýada ýöremek gan aýlanşygyna kömek edýär we ýürek-damar keselleriniň howpuny peseldýär. Ýürek myşsalaryny güýçlendirýär, myşsalaryň has netijeli işlemegine mümkinçilik berýär. Gan basyşyny kadalaşdyryp, semizlik howpuny peseldýär. Şeýle-de, iýmit siňdirişini aňsatlaşdyrýar. Bogunlaryň we myşsalaryň çeýeligini ýokarlandyryp, arka we boýun agyrysyny ýeňilleşdirip, süňkleri berkitmäge kömek edýär hem-de çydamlylygy ýokarlandyrýar.

Bedeniň bagt gormony bolan endorfinleri çykarýar. Bu bolsa garrylygy gijikdirýär we ýaşlyk görnüşini üpjün edýär.

TürkmenGazet.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com