Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Habarlar

Gahryman Arkadagymyz GFR-a iş saparyny amala aşyrýar

29-09-2023 / 5044

28-nji sentýabrda, günüň ikinji ýarymynda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Germaniýa Federatiw Respublikasyna ugrady. 

Berlin şäheriniň Halkara howa menzilinde Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowy GFR-iň resmi adamlary, şeýle-de türkmen wekiliýetiniň agzalary garşyladylar.

Iş saparynyň maksatnamasyna laýyklykda, Milli Liderimiz Germaniýa Federatiw Respublikasynyň resmi we işewür toparlarynyň wekilleri bilen duşuşyklary geçirer. «Merkezi Aziýa — Germaniýa» görnüşinde ýokary derejede geçiriljek köptaraplaýyn duşuşyga gatnaşmagy hormatly Arkadagymyzyň saparynyň esasy wakasy bolar.

“Türkmenistan” gazetinde habar berlişi ýaly, 29-njy sentýabrda Türkmen-german işewürler geňeşiniň mejlisi geçirilip, onuň dowamynda aýry-aýry ugurlarda ýola goýlan hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýyna baha berler, özara gatnaşyklary ösdürmegiň geljekki mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşylar. Saparyň çäklerinde, şeýle-de işewürlik forumynyň jemleri boýunça Türkmenistanyň Hökümeti we hususy kärhanalar tarapyndan resminamalaryň uly toplumyna gol çekilmegi meýilleşdirilýär.

«TürkmenGazet».

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com