Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Habarlar

Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi geçirildi

22-09-2023 / 5080

20-21-nji sentýabrda paýtagtymyzdaky Söwda-senagat edarasynda ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi geçirildi.

Serginiň işine ykdysadyýetiň döwlete dahylly böleginiň düzümleriniň, bilim, medeniýet, sport, syýahatçylyk ulgamlarynyň wekilleri, ýurdumyzyň telekeçileri gatnaşdylar. Köpugurly gözden geçiriliş milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň gazanan üstünliklerini, bäsdeşlige ukyply we isleg bildirilýän önümleriň giň görnüşlerini tanyşdyrmak üçin netijeli meýdança öwrüldi. Sergi tamamlanandan soňra, oňa gatnaşyjylara degişli diplomlar we şahadatnamalar gowşuryldy.

«TürkmenGazet».

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com