Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Siziň üçin...

Biläýmeli zatlar

18-09-2023 / 5108

Belli kompozitor Riçard Wagner „Tristan we Izolda“ atly operasynyň sazlaryny düýşünde düzüpdir.

* * *

Meşhur hudožnik Pikasso ömrüniň dowamynda 13500-den hem gowrak surat çekipdir we 300 sany-da heýkel ýasapdyr.

* * *

Nýutonyňkydyr öýdülýän Bütindünýä dartylma kanuny, aslynda, Hazininiňki eken.

* * *

Omar Haýýamyň XI asyrda çözen üç näbellili deňlemelerini ýewropalylar diňe XVI asyrda çözüp bilipdirler.

* * *

Ibn Sina ilkinji bolup ýüregiň bölümlerini we onuň gulaklaryny açan geniýdir.

* * *

973-nji ýylda Hywada doglan al Biruny dürli ylymlara degişli 1132-den gowrak golýazma kitaby miras galdyrypdyr.

Pirnepes UZBAÝEW,
TOHI-niň Weterinar lukmançylygy fakultetiniň Maglumat ulgamlary hünäriniň 3-nji ýyl talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com