Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Habarlar

Ýokary okuw mekdepleriň rektorlarynyň gatnaşmagynda ikinji forum geçirildi

14-09-2023 / 5041

2023-nji ýylyň 13-nji sentýabrynda Täjigistanyň paýtagty Duşanbe şäherindäki Täjik milli uniwersitetinde Merkezi Aziýa döwletleriniň ýokary okuw mekdepleriniň rektorlarynyň ikinji forumy geçirildi. Bu barada Täjigistan Milli Uniwersitetiniň web saýty habar berýär.

Täjigistan Milli Uniwersiteti – Täjigistandaky ilkinji we iň iri uniwersitetleriň biri bolup, ol ýurtda medeniýetiň, bilimiň we ylymyň ösüş merkezleriniň biridir. Merkezi Aziýa döwletleriniň ýokary okuw mekdepleriniň rektorlarynyň ikinji forumy Duşanbe şäherinde geçiriljek Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Baştutanlarynyň bäşinji konsultatiw duşuşygynyň çäklerinde geçirildi. Foruma Merkezi Aziýa döwletleriniň bilim ministrleri, Gazagystanyň, Türkmenistanyň, Gyrgyzystanyň, Özbegistanyň ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary gatnaşdy.

Täjigistanyň bilim ministri Saidzoda Rahim Hamronyň başlyklyk etmeginde geçirilen foruma Türkmenistanyň Bilim ministri Gurbangül Ataýewa hem-de ýurdumyzyň käbir ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary, Gazagystanyň ylym we ýokary bilim ministri Saýasat Nurbek, Özbegistanyň ýokary bilim, ylym we innowasiýa ministriniň orunbasary Sarwarhon Buzrukhonow we beýlekiler gatnaşdy.

Forumyň çäginde Merkezi Aziýa ýurtlaryndaky uniwersitetleriň arasyndaky hyzmatdaşlygy, ylmy we pedagogiki gatnaşyklary ösdürmäge, akademiki hereketi we iki derejeli bilim maksatnamalaryny ösdürmäge gönükdirilen birnäçe şertnama we ylalaşyga gol çekildi.

Ýokary bilim ulgamy we ýeke-täk ynsanperwer giňişligiň emele gelmegi Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ösmeginde esasy faktorlardyr.

Meýlis SADYKOW,
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara žurnalistikasy fakultetiniň talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com