Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Siziň üçin...Slider

General pingwin, bostonly gaýykçylar, tokaý ýangynlary we beýlekiler — hepdäniň suratlary

28-08-2023 / 5100

Amerikaly Şakari Riçardson Wengriýanyň Budapeşt şäherinde geçirilen Ýeňil atletika boýunça dünýä çempionatynda zenanlaryň arasynda 100 metr aralyga finalda altyn medal gazandy.

Korol pingwin Nils Olaf Edinburg haýwanat bagynda hormat garawulyny barlaýar. Oňa general-maýor, Buwet adalarynyň barony diýen at berildi.

Wiotiýa şäherinde tokaý ýangynlary, Gresiýa.

Hindi mekdep okuwçylary ýüzüne Aýyň suratlaryny çekip, Ýeriň emeli hemrasyna hindi kosmos gämisiniň gonmagyny bellediler.

Budapeştde Ýeňil atletika boýunça dünýä çempionaty.

Hytaýyň Hunan şäherinde mekgejöweniň guradylyşy.

Uttigen şäherindäki Aare derýasynda salkynlanýan adamlar, Şweýsariýa.

ABŞ-nyň Boston şäherinde gaýykçylar.

Bosforda her ýylda geçirilýän suwda ýüzmek ýaryşy.

Baden-Wýurttembergde dumanly säher.

«TürkmenGazet».

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com