Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Habarlar

«Ýaňlan, Diýarym!» telebäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçirildi

26-08-2023 / 5084

25-nji awgustda paýtagtymyzyň «Aşgabat» aýdym-saz merkezinde ýaş aýdymçylaryň arasynda «Ýaňlan, Diýarym!» telebäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçirildi.

Bäsleşige gatnaşyjylaryň hatarynda ýurdumyzyň ähli künjeklerinden döredijilik toparlarynyň aýdymçylary, ýokary we orta hünär okuw mekdepleriniň talyplary, ýaş harby gullukçylar, medeniýet ulgamynyň hem-de beýleki pudaklaryň işgärleri bar. Bäsleşigiň deslapky etrap, şäher, welaýat tapgyrlarynyň dowamynda iň mynasyp wekiller saýlanyldy.

Bäsleşigiň welaýat tapgyrlarynda olaryň her birinden ýaş aýdymçylaryň 10-sy çykyş etmäge hukuk gazandy. Bäsleşigiň Düzgünnamasyna laýyklykda, ýurdumyzyň welaýatlaryndan hem-de Aşgabat şäherinden ýaş zehinleriň 2-si jemleýji tapgyra gatnaşmaga hukuk gazandy. Netijede, «Ýaňlan, Diýarym!» telebäsleşiginiň jemleýji tapgyrynda iň ökde ýaş aýdymçylaryň 12-si bäsleşdi. Bäsleşige gatnaşyjylar nusgawy, halk we döwrebap aýdymlary ýerine ýetirdiler.

Baýramçylyk aýdymyndan soňra bäsleşigiň jemleýji tapgyrynyň jemleri jemlenildi we ýeňijiler yglan edildi:

Aşgabat şäheriniň daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 132-nji orta mekdebiniň informatika mugallymy Hezretguly Hojageldiýewiç Guldurdyýew;

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň ýöriteleşdirilen 8-nji orta mekdebiniň iňlis dili mugallymy Batyr Amanmuhammedowiç Şalarow;

Balkan welaýat medeniýet müdirliginiň Balkanabat şäher medeniýet merkeziniň usulyýetçisi Bagdagül Hanmämmedowna Mämmetgurbanowa;

Daşoguz welaýat medeniýet müdirliginiň «Dostluk çemeni» tans toparynyň artisti Aýgözel Batyrowa;

Türkmenistanyň Oba hojalyk ministrliginiň «Lebapgallaönümleri» önümçilik birleşiginiň Saýat galla kabul ediş nokadynyň tüwi sehiniň ussasy Babajan Azadowiç Rozyýew;

Mary welaýatynyň Murgap etrabynyň Oguzhan şäherçe medeniýet merkeziniň akkomponiatory Nurýagdy Garýagdyýewiç Bekiýew.

Ýeňijiler Türkmenistanyň Prezidentiniň altyn zynjyry bilen sylaglanyldy. 

«TürkmenGazet».

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com