Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Habarlar

Mekgede Mukaddes Gurhanyň halkara muzeýi dörediler

22-08-2023 / 5080

Yslam dünýäsi birleşigi Mekge şäherinde Mukaddes Gurhanyň halkara muzeýini döreder. Onda halkara konferensiýalary geçirmek we Gurhanyň ajaýyp nusgalaryny görkezmek meýilleşdirilýär.

«Aran news» neşiriniň habaryna görä, Yslam dünýäsi birleşiginiň baş sekretary Muhammet bin Abdulkarim Isa bu taslamanyň Gurhany wagyz etmek maksady bilen başlandygyny aýtdy. Bu muzeý Mukaddes Gurhanyň gudratlaryny ylmy subutnamalar bilen ýagtylandyrar.

«TürkmenGazet».

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com