Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Wengriýanyň ýolbaşçylaryny gutlady

21-08-2023 / 3

TDH-da habar berlişi ýaly, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Wengriýanyň Prezidenti hanym Katalin Nowaga hem-de Wengriýanyň Premýer-ministri Wiktor Orbana Wengriýanyň Milli baýramy — Keramatly Stefanyň güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we arzuwlaryny iberdi.

Biz Türkmenistan bilen Wengriýanyň arasynda ýola goýlan gatnaşyklara ýokary baha berýäris, soňky döwürde hyzmatdaşlygymyzyň işjeň häsiýetini aýratyn bellemek isleýärin, bu gatnaşyklaryň halklarymyzyň bähbidine mundan beýläk-de yzygiderli ösdüriljekdigine ynam bildirýärin diýlip, döwlet Baştutanymyzyň gutlag hatynda nygtalýar.

Hormatly Prezidentimiz mümkinçilikden peýdalanyp, Prezident Katalin Nowaga hem-de Premýer-ministr Wiktor Orbana berk jan saglyk, döwlet işlerinde uly üstünlikleri, Wengriýanyň halkyna bolsa parahatçylyk, abadançylyk we rowaçlyk arzuw etdi.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com