Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Habarlar

Türkmenistanly mekdep okuwçylary TÜRKSOÝ-nyň düzme bäsleşiginiň ýeňijileri boldular

11-08-2023 / 10

Türki medeniýetiň halkara guramasynyň (TÜRKSOÝ) döredilmeginiň 30 ýyllygy mynasybetli Azerbaýjanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Özbegistanyň, Türkiýäniň we Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuwçylarynyň arasynda «TÜRKSOÝ türk dünýäsiniň altyn köprüsidir» atly temasyndan düzme ýazmak bäsleşigi geçirildi.

Bäsleşigiň maksady häzirki wagtda dünýäde türki halklaryň medeniýetini, urp-adatlaryny we däp-dessurlaryny gorap saklamak hem ösdürmekdir.

Emin agzalaryň garamagyna umumybilim berýän döwlet mekdepleriniň 13 – 15 ýaş aralygyndaky okuwçylarynyň düzmeleri tabşyryldy. Bäsleşige gatnaşanlar ýazmaça işlerinde ata-babalarynyň medeni mirasy barada öz pikirlerini beýan etdiler.

Bäsleşigiň netijesi boýunça her ýurtdan üç okuwçy baýrakly orunlara mynasyp boldy.

Türkmenistandan gatnaşan mekdep okuwçylaryň arasynda Akpamyk Maksadowa, Aýzada Gurbanmyradowa, Gülnur Annamyradowa dagy ýeňiji boldular.

Berlen tema boýunça iň oňat düzmeleriň ýygyndy görnüşinde çap edilmegine garaşylýar.

«TürkmenGazet».

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com