Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Siziň üçin...Slider

Pandaly myhmanhana, salkynladylýan piller we beýlekiler — günüň suratlary

10-njy awgustda dünýäniň dürli künjeklerinden düşürilen saýlama suratlary hödürleýäris

11-08-2023 / 5007

Ýantaý şäherindäki myhmanhana pandalar bilen bezeldi, Hytaý.

Bangladeşiň Dakka şäherinde dowamly ýagyş wagtynda hereketlenýän rikşa.

Hindistanda ýurduň iň meşhur aktýorlarynyň biri — Rajnikantyň baş keşbi janlandyran «Tussag» filmi ekrana çykdy.

Riohada üzüm hasyly ýygnalýar, Ispaniýa.

Türkmenistanda mekdep bazarlary gyzgalaňly dowam edýär.

Barselonada yssy howa dowam edýär. Haýwanat bagynda haýwanlar bar bolan usullar arkaly salkyn saklanýar.

Indoneziýada Halkara awtoulag sergisi geçirildi.

Meksikanyň Meksiko şäherinde geçirilen Halkara ýerli halklar gününe bagyşlanan ýörişe gatnaşýan adam.

Kaliforniýanyň kenarynda Gün ýaşmagy.

«TürkmenGazet».

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com