Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Habarlar

Küşt boýunça dünýä çempionatyndan kümüş medal!

11-08-2023 / 11

Türkmenabat şäherindäki 41-nji orta mekdebiň 6-njy synp okuwçysy Yhlas Narymanow Aktauda (Gazagystan) mekdep toparlarynyň arasynda geçen küşt boýunça dünýä çempionatynda şahsy bäsleşikde kümüş medal gazandy. Ol bu üstünlige öz mekdebiniň toparynda 12 ýaşdan uly bolmadyk derejede 2-nji tagtada oýnamak bilen ýetdi.

31-nji maýda 12 ýaşyny dolduran Yhlas Narymanow 87,5% «performans-reýting», ýagny ýerine ýetirijilik derejesini görkezmek bilen, diňe ukrainaly Stanislaw Pentskodan (93,8%) asgyn geldi. Pakistanly Asmi Aýat bürünç medala mynasyp boldy.

Hindistanyň Çennai şäheriniň «Velammal MHS Mogappair» mekdebiniň okuwçysy Wişwanatana Ananda 12 ýaşa çenli ýaş derejesinde 15-nji dünýä çempiony boldy. Ikinji orna Lwowuň (Ukraina) akademiki gimnaziýasynyň okuwçylary çykdylar, Almaty şäheriniň (Gazagystan) Respublikan fizika we matematika mekdebiniň topary ýaryşy üçünji orunda tamamlady.

Türkmenabat şäherindäki 41-nji orta mekdebiň uly toparynyň agzalarynyň ortaça ýaşynyň on bäşe-de ýetmeýändigini bellemelidiris. Diýmek, ýetginjekler geljek birnäçe ýylda şol bir düzümde çykyşlaryny dowam etdirip bilerler. Bu bolsa, şübhesiz, ýaryşyň netijelerini has-da ýokarlandyrar.

Begmyrat BAÝRAMALYÝEW,
Saýat etrabyndaky 4-nji sport mekdebiniň tälimçisi.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com