Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Sagdyn durmuşSlider

Bu terapiýa özüňe bolan ynamy güýçlendirýär

11-07-2023 / 5098

Haýwan bilen terapiýa her bir adamda özüne bolan ynamy güýçlendirýär. Käbir çagalar haýwanlara adamlardan has köp ynanýarlar. Bu ýagdaýa diňe bir çagalarda däl, eýsem, ululara hem şeýle täsir edýär. At, it ýa-da geçi bilen gatnaşyk etmek köplenç özlerine ynam döretmek we kynçylyklary çözmek üçin gowy usuldyr.

Stressiz we haýwanlar bilen aragatnaşykda bolmak, özüňe hormat goýmagy, şahsy jogapkärçilik ukybyny ýokarlandyrýar. Režissýor Sebastian Kramer «Düzgünler köplenç aşa köp ulanylýar, haýwanlar bilen gatnaşygynda-da her kim olara eýerýär» diýip, belleýär.

Çagalar hem-de depressiýaly adamlar üçin at münmek, ony sypalamak gowy duýgulary berip biler. 52 adamyň gatnaşmagynda geçirilen barlagda nemes doktory Şmidt özüniň doktorlyk dissertasiýasy üçin atlary ulanmagyň näderejede oňyn we adamyň we atyň bilelikdäki işiniň psihologiki ýagdaýy durnuklaşdyrýandygyny anyklapdyr.

Meňli HOJAMUHAMMEDOWA,
Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara žurnalistikasy fakultetiniň talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com