Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Siziň üçin...Slider

«Entrepreneur of the Year 2023» atly halkara bäsleşiginiň ýeňijisi

27-06-2023 / 5043

«Ýylyň meşhur telekeçisi – 2023» atly halkara bäsleşigi innowasion gülläp ösüşi goldamak maksady bilen dünýäni özgerdýän işewürler üçin döredilen abraýly halkara baýraklaryň biridir.

Monakoda guralan dabarada Beýik Britaniýanyň «Ernst & Young» maslahat beriş kompaniýasynyň «Ýylyň meşhur telekeçisi (Entrepreneur of the Year) – 2023» atly halkara bäsleşiginiň ýeňijisi diýip, ýarym geçirijileri öndürmek üçin möhüm düzüm bölegi bolan kremniý plastinasyny öndürýän Taýwanyň «GlobalWafers» kompaniýasynyň baş müdiri hanym Doris Hsu yglan edildi. Bu barada «The Irish Times» habar berýär.

Dabaraly ýagdaýda geçirilen bu çäre «Ýylyň işewüri» maksatnamasynyň iň ýokary derejesi hasaplanýar. Şeýle-de, bäsleşik öz ideýalary, yhlasy we üstünlikleri bilen başgalara ylham berýän adamlaryň işewürlik işiniň üstünligini ykrar etmäge mümkinçilik berýär. Ilkinji we ýeke-täk bäsleşik hökmünde «Ýylyň meşhur telekeçisi – 2023» milli we halkara derejesinde üstünlikli, çalt depginde ösýän kompaniýalaryň esaslandyryjylarynyň we ýolbaşçylarynyň hyzmatyny ykrar etmäge gönükdirilendir.

Maýa AKMYRADOWA,
S.A.Nyýazow adyndaky TOHU-nyň Türkmenabat agrosenagat orta hünär okuw mekdebiniň Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş hünäriniň 212-nji toparynyň talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com