Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Habarlar

«Ýaňlan, Diýarym! — 2023» telebäsleşiginiň Ahal welaýat tapgyry geçirildi

20-06-2023 / 5199

Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» bäsleşiginiň çäginde höwesjeň aýdymçy ýaşlaryň arasynda yglan edilen «Ýaňlan, Diýarym! — 2023» telebäsleşiginiň Ahal welaýaty boýunça jemleýji tapgyry geçirildi.

Änew şäherindäki Medeniýet öýüniň öňündäki giň meýdançada geçirilen dabara welaýatyň etraplaryndan deslapky gözden geçirişlerde saýlanan aýdymçylaryň 10-sy owadan toý sahnasyna ajaýyp çykyşlary bilen ruhubelentlik çaýdylar. Olar telebäsleşigiň şertleri esasynda estrada, halk we nusgawy aýdymlary ussatlarça ýerine ýetirdiler.

«Ýaňlan, Diýarym! — 2023» telebäsleşiginiň welaýat boýunça jemleýji tapgyrynda Ak bugdaý etrabyndaky 8-nji orta mekdebiň mugallymy, höwesjeň aýdymçy Batyr Şalarow hem-de şol etrabyň ýaşaýjysy, Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň talyby Gurbansoltan Annalyýewa ýeňiji bolup, bäsleşigiň döwlet derejesindäki tapgyryna gatnaşmaga hukuk gazandylar. Welaýat bäsleşiginiň ýeňijilerine gymmat bahaly sowgatlar gowşuryldy.

«TürkmenGazet».

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com