Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Siziň üçin...Slider

Emeli aň: 9 aýda 97 kitap

04-06-2023 / 5087

Ylmy fantastiki eserleriň awtory bolan Tim Buşe emeli aňyň ýardamy bilen dokuz aýda 97 kitap ýazmagy başardy. Ol öz eserleriniň 574 nusgasyny satyp, 2000 dollardan gowrak girdeji gazanypdyr. Bu barada «knife.media» habar berýär.

Emeli aň bilim bilen ýazylan her bir kitap 2000-5000 sözden ybaratdyr. Olar žanry boýunça doly derejeli eserlere garanyňda, esse meňzeýär. Awtor her bir kitaby döretmek üçin alty sagatdan sekiz sagada çenli wagt sarp edendigini belledi. Buşe teksti we ideýalary emele getirmek üçin «ChatGPT»-den, şeýle-de illýustrasiýalary döretmek üçin «Midjourney»-den peýdalanypdyr.

«TürkmenGazet».

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com