Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Siziň üçin...

Murda we Hadise-den täze aýdym

24-05-2023 / 5195

Rep we estrada aýdym-sazlarynyň iň meşhur ýyldyzlaryndan biri Murda we Hadise «Sen dönene kadar» atly ikinji duet aýdymy tomaşaçylara ýetirdi.

Murda soňky ýyllarda türk we Ýewropa aýdym-saz pudaklarynda uly täsir galdyryp, köp sanly hitleri döretdi. Rep we R&B žanrlaryny özünde jemleýän özboluşly stili bilen ünsi çeken Murda, özüne çekiji eserleri bilen ägirt uly janköýerlerini döretmegi barardy.

Uzak wagt bäri türk pop zenan ýyldyzlarynyň arasynda 2009-njy ýylda Ýewropanyň iň abraýly aýdym-saz bäsleşiginiň biri bolan Ýewrowideniýede Hadise üstünlikli çykyş edip 4-nji orny eýelemegi başarypdy. Murda we Hadise özboluşly aýdym-saz stillerini we döredijilik kuwwatlaryny birleşdirip «Sen dönene kadar» atly täze hitini diňleýjilerine hödürledi.

Köp wagtdan bäri garaşylan bu hyzmatdaşlygyň gyzykly wideo şekiline sosial media sahypalaryndan tomaşa edip bilersiňiz!

Murod BABAJANOW,
Türkmen oba hojalyk institutynyň talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com