Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Habarlar

Mendeleýew olimpiadasyndan 4 medal

15-05-2023 / 5093

Türkmenistanly mekdep okuwçylar topary Lomonosow adyndaky Moskwa döwlet uniwersiteti (Russiýa Federasiýasy) tarapyndan guralyp, Astanada (Gazagystan Respublikasy) geçirilen himiýa boýunça 57-nji Halkara Mendeleýew olimpiadasynda ýurdumyzyň adyna mynasyp netije gazandylar.

Wekilçilikli toparyň düzümine paýtagtymyzyň S.Türkmenbaşy adyndaky ýöriteleşdirilen umumybilim berýän mekdep-internatyndan dört okuwçy gatnaşdy we bu okuwçylaryň her biri Watanymyza medal bilen gaýdyp geldiler. Mekdep-internatynyň 11-nji synp okuwçysy Begzada Annaýew kümüş medal gazandy. Bürünç medallara mekdep-internatynyň 11-nji synp okuwçylary Ýakup Annaorazow, Yhlas Jumaýew we 10-njy synp okuwçysy Aýgül Atajanowa mynasyp boldy.

Okuwçylaryň wekilçilikli toparyna mekdebiň himiýa mugallymy Nazar Mämmedow ýolbaşçylyk etdi, ol çagalary abraýly bilim bäsleşigine taýýarlamakda-da köp işler bitirdi. Bilelikdäki tagallalaryň netijesinde türkmen okuwçylary halkara olimpiadada öz ajaýyp zehinlerini we ukyplaryny, bilimlerini we taýýarlyklaryny görkezmek bilen, arzyly medallara mynasyp boldular.

Her ýylda bolşy ýaly, dünýäniň dürli künjeklerinden gelen onlarça ýaş bilgirler himiýa nazaryýeti, çylşyrymly himiki meseleleri çözmek we himiki enjamlar bilen işlemek endikleri boýunça bäsleşdi. Umuman, 57-nji Halkara Mendeleýew himiýa olimpiadasyna dünýäniň 21 ýurdundan, şol sanda Türkmenistandan, Russiýadan, Belarusdan, Özbegistandan, Ermenistandan, Gazagystandan, Azerbaýjandan, Täjigistandan, Gyrgyzystandan, Bolgariýadan, Wengriýadan, Türkiýeden, Saud Arabystanyndan, Ysraýyldan, Awstriýadan, Mongoliýadan, Makedoniýadan, Siriýadan, Horwatiýadan, Braziliýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden 113 mekdep okuwçysy gatnaşdy.

Ezizgylyç TAHYROW,
Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň himiýa fakultetiniň 1-nji ýyl talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com