Slide
Slide
previous arrow
next arrow


HabarlarSlider

Türkmenistanyň Mejlisiniň başlygy TurkPA-nyň mejlisine gatnaşdy

Türkiýe, Ankara

29-04-2023 / 5083

Türkiýäniň paýtagty Ankara şäherinde Türki döwletleriniň parlament assambleýasynyň 12-nji mejlisi geçirildi. Oňa Türkmenistanyň Mejlisiniň başlygy Dünýägözel Gulmanowa hem gatnaşdy. Forumyň mowzugy «Adalatly dünýä üçin parlament diplomatiýasy: energiýa, migrasiýa, azyk» diýlip atlandyryldy.

Türki döwletleriniň parlament assambleýasynyň 12-nji mejlisiniň çäginde parlament ýolbaşçylary Türki Döwletleriň Guramasynyň çäginde özara gatnaşyklary, hususan-da, parlamentara hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdyrlar. Bu mejlisde Türki döwletleriniň parlament assambleýasynyň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmak babatda çözgütler kabul edildi.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com