Slide
Slide
previous arrow
next arrow


SliderSyýahatçylyk

«Awentura» – dünýädäki täsin seýilgähleriň biri

17-04-2023 / 5096

Ispaniýadaky Awentura port seýilgähi dünýäde täsin seýilgähleriň biridir. Tematiki seýilgäh hökmünde Ýewropada ýeke-täkdir. Ony tapawutlandyrýan zatlaryň biri-de temalaýyn zolaklara bölünmegidir.

Seýilgäh Ortaýer deňzi, Meksika, Polineziýa, Günbatar, Hytaý ýaly geografiki zolaklara bölünýär. Ýene-de biri çagalar üçin niýetlenen Sezam zolagydyr. Olarda degişli ýerleriň haýwanat we ösümlik dünýäsi, piramidalaryň, taryhy ýadygärlikleriň şekilleri bilen tanyşmak, milli tagamlaryny dadyp görmek, milli senetçilik önümlerini satyn almak mümkinçiligi bar. Hytaý zolagynda budda ybadathanalaryny görmek bilen, aždarha görnüşli, sagatda 100 kilometr tizlik bilen hereket edýän wagonlarda syýahat edip bolýar.

117 gektar meýdany tutýan seýilgähde dürli görnüşli attraksionlar, kinoteatrlar, restoranlar, hatda myhmanhanalar hem bardyr.

A siz, şeýle seýilgähleriň haýsylaryny bilýärsiňiz?!

Ogulşirin MAKSATMYRADOWA,
Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň 1-nji ýyl talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com