Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Habarlar

Daşoguz welaýatynda gowaça ekişine girişildi

29-03-2023 / 5092

Şu gün — 29-njy martda Daşoguz welaýatynda gowaça ekişine guramaçylykly girişildi. Bu barada «Türkmenistan» gazeti habar berýär.

Möhüm möwsüm mynasybetli welaýat häkimliginde oba hojalyk düzümleriniň ýolbaşçylarynyň, daýhan birleşikleriniň başlyklarynyň, iri jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň, Türkmen oba hojalyk institutynyň talyplarynyň gatnaşmagynda okuw maslahaty geçirildi.

Şu ýyl bu sebitde 140 müň gektar meýdanda gowaça ekmek, 275 müň tonna «ak altyn» hasylyny ýygynamak göz öňünde tutulýar.

Gyzgalaňly möwsüme taýýarlygyň çäginde welaýat oba hojalyk birleşiginiň garamagyndaky tehniki hyzmat ediş kärhanalarynda ekişde ulanyljak oba hojalyk tehnikalary düýpli abatlanyldy. Şu ýyl welaýat boýunça pagta ekijileriň 454-si, dürli kysymly traktorlaryň 2200-den gowragy we 19 müňden gowrak oba hojalyk iş gurallary bökdençsiz işlediler.

«TürkmenGazet».

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com