Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Habarlar

Halkara roud-şouw geçiriler

26-03-2023 / 5101

Şu ýylyň 26-27-nji aprelinde Dubaýda geçiriljek Türkmenistanyň energetika toplumyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça Halkara roud-şouwyň öz işine başlamagyna az wagt galdy. Möhüm pudaklaýyn foruma taýýarlyk işleri häzirki wagtda hem işjeň dowam edýär.

Halkara roud-şouwyň guramaçylarynyň habar bermegine görä, nebitgaz toplumynda iri taslamalary durmuşa geçirmek boýunça Türkmenistanyň öňden gelýän hyzmatdaşlary bu foruma hemaýatkär bolmak meýillerini eýýämden tassykladylar. Bu möhüm çäräniň hemaýatkärleri «Mitro International», «International Roadshow» we «Petronas»  ýaly kompaniýalary bolup durýar.

«TürkmenGazet».

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com