Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Habarlar

XII Halkara tagam festiwaly dowam edýär

20-03-2023 / 5027

Geçen ýyl futbol boýunça Dünýä çempionaty geçirilen Katarda häzirki wagtda şeýle iri çäreleriň ýene-de biri geçirilýär. XII Halkara tagam festiwaly (QIFF) Katarda öz işini üstünlikli amala aşyryp, 21-nji marta çenli dowam eder.

«Lusail Al Sa´ad Plaza» -da geçirilýän festiwalda dürli ýaşdaky myhmanlar üçin gyzykly güýmenjeler gurnalypdyr. Feýrwekleriň şowhuny, aşpezlik ussatlygyny synap görmek isleýänler üçin hem dürli bäsleşikler geçirilýär. Festiwala barýan myhmanlar Meksikan takosy ýa-da Liberýanyň tüwüden taýýarlanan çöregi ýaly dünýäniň ýüzlerçe tagamyny dadyp görmekden hem-de dünýäniň iň yssy ýerleriniň biri bolan Katarda buzuň üstünde taýyp lezzet alyp bilerler.

Mundan başga-da, festiwal meýdançasynyň bir böleginde weganlar üçin diňe wegan naharlary bolan bölek ýerleşdirilipdir.

«TürkmenGazet».

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com