Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Siziň üçin...Slider

Biläýmeli zatlar

27-02-2023 / 5063

Belli kompozitor Riçard Wagner „Tristan we Izolda“ atly operasynyň sazlaryny düýşünde düzüpdir.

* * *

Meşhur hudožnik Pikasso ömrüniň dowamynda 13500-den hem gowrak surat çekipdir we 300 sany-da heýkel ýasapdyr.

* * *

Nýutonyňkydyr öýdülýän Bütindünýä dartylma kanuny, aslynda, Hazininiňki eken.

* * *

Omar Haýýamyň XI asyrda çözen üç näbellili deňlemelerini ýewropalylar diňe XVI asyrda çözüp bilipdirler.

* * *

Ibn Sina ilkinji bolup ýüregiň bölümlerini we onuň gulaklaryny açan geniýdir.

* * *

973-nji ýylda Hywada doglan al Biruny dürli ylymlara degişli 1132-den gowrak golýazma kitaby miras galdyrypdyr.

Taýýarlan: Oguljan RAJAPOWA,
TMÝG-niň Hojambaz etrap Geňeşiniň esasy hünärmeni.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com