Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Habarlar

Möhüm jemgyýetçilik-syýasy çärä taýýarlyk görülýär

15-01-2023 / 5037

Bilşimiz ýaly, hormatly Prezidentimiziň Permanyna laýyklykda, 21-nji ýanwarda paýtagtymyzdaky Maslahat köşgünde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň palatalarynyň jemgyýetçilik wekilleriniň gatnaşmagyndaky bilelikdäki maslahaty geçiriler.

Şu günler bu möhüm ähmiýetli jemgyýetçilik-syýasy çärä taýýarlyk işleri giň gerimde alnyp barylýar. Olaryň çäklerinde, ýurdumyzyň dürli ulgamlarynda bu jemgyýetçilik-syýasy çärä ýokary guramaçylyk derejesinde taýýarlyk görlüşi we türkmen jemgyýetinde halk häkimiýetliliginiň dabaralanmagy bilen baglylykda, hoşallyk maslahatlary hem yzygiderli geçirilýär. 

«TürkmenGazet».

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com