Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Sagdyn durmuşSlider

Gyşda iýilmeli miweler we gök önümler

10-01-2023 / 5038

Gyş miweleri we gök önümleri Gün şöhlesini özünde has köp saklaýar we beden üçin zerur bolan minerallary we witaminleri öz içine alýar. Bu iýmitleri, esasanam, gyşda çig ýa-da bişirilen görnüşde iýmek maslahat berilýär.

Aýwada – A we B witaminleri, köp mukdarda kaliý, tanin we beden garşylygy üçin peýdaly kalser duzlary bardyr.

Hyýar – kükürdi öz içine alýar. Bedeni ýokançlyklara garşy güýçlendirýär, iç gatamagynyň öňüni alýar, böwrek we ýürek kesellerinde bedende ýygnanan suwy aýyrmaga kömek edýär.

Turp – E, A, C, B6, K ýaly witaminleri öz içine alýar. Kaliýniň gowy çeşmesi. Ýadawlyk üçin peýdaly, doýmak duýgusyny üpjün edýär, immun ulgamyny berkitmäge ýardam edýär.

Sarymsak – A, B, C, P witaminlerine we kükürt düzümine baý. Ýokary gan basyşy peseldýär, gany arassalaýar, işdäňi ýokarlandyrýar, iýmit siňdirişini ýeňilleşdirýär we iç gatamagy ýeňilleşdirýär.

Petruşka – A we C witaminleriniň esasy çeşmesidir. Ol hrm ýokary gan basyşyny peseldýär, ýürek ýadawlygynyň öňüni alýar, ganazlygy aýyrýar, öt akymyny ýeňilleşdirýär.

Alma – A we C witaminlerine baý bolup, almada ýokary süýüm hem bar. Immun ulgamyny güýçlendirýär. Iýmit siňdirişini ýeňilleşdirýär, holesterin üçin peýdaly we gan basyşyny peseldýär.

Käşir – A, B1, B2 witaminleriniň we süýüminiň çeşmesidir. Energiýa berýär. Holesterini deňleşdirmäge kömek edýär.

Sogan – bişirilen ýa-da çig iýip bolýan mineral dükandyr. Gyşky kesellere garşy bedeniň garşylygyny ýokarlandyrýar.

Sitrus miweleri –  apelsin, mandarin we greýpfrut ýaly sitrus miweleriniň düzüminde C witamini köp. Şeýle hem immunitet ulgamyny berkitmäge kömek edýär we bedeni dümewden goraýar.

Nar – fol turşusyna baý bolup, düzüminde A we C witaminleri, selen, magniý we fosfor ýaly minerallary saklaýar. Immun ulgamyny berkitmäge kömek etmek bilen birlikde, ýadawlyk üçinem peýdalydyr.

Ysmanak – demire we beloga baý bolup, immun ulgamyny berkitmäge uly kömek edýär.

Begendik BABAÝEW,
Türkmen oba hojalyk institutynyň 5-nji ýyl talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com