Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Habarlar

«Gurtly» ýaşaýyş toplumynda täze desgalaryň açylyşy boldy

28-12-2022 / 5041

28-nji dekabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda paýtagtymyzyň «Gurtly» ýaşaýyş toplumynda täze gurlan ýaşaýyş jaýlarynyň hem-de söwda, medeni-durmuş maksatly binalar toplumynyň açylyş dabarasy boldy. Bu barada «Türkmenistan» gazetiniň web-sahypasynda habar berildi.

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2018-nji ýylyň oktýabryndaky degişli Buýrugyna laýyklykda, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň buýurmagynda 91,06 gektar ýer böleginde bina edilen desgalaryň gurluşyk işlerini ýerli hususy kärhanalaryň hem-de hojalyk jemgyýetleriniň 40-synyň alyp barandygyny bellemek gerek. Toplumyň çägindäki täze binalaryň hatarynda 4 gatly ýaşaýyş jaýlarynyň 62-si, 320 orunlyk umumybilim berýän orta mekdep, 160 orunlyk çagalar bagy, söwda we medeni-dynç alyş merkezi, 2 gatly söwda dükanlarynyň 10-sy, şeýle-de bazar bar.

Täze ýaşaýyş jaýlary jemi 3 müň 70-e golaý hojalyga niýetlenendir. Täze ýyl baýramçylygynyň öňüsyrasynda döwrebap öýleriň açaryny eline alan bagtyýar ildeşlerimiz bu ýerde oňaýly ýaşamak üçin ähli amatlyklaryň we zerur şertleriň göz öňünde tutulandygyny belleýärler.

«TürkmenGazet».

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com