Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Siziň üçin...Slider

Pikir ähli hazynalaryň açarydyr

24-12-2022 / 5045

Kim gowy görülýän bolsa, Şol adamdan öwrenilýär.
Gýote

Pikir ähli hazynalaryň açarydyr.
Balzak

Adam hakyndaky ylym akyldarlaryň ylmydyr.
Gelwesiý

Ylymda «bolanok» diýip bolmaýar.
Arago

Ylymda ähli zat möhümdir.
Genrih Geýne

Alym mydama globusyň üstünde bolmalydyr. Ol Ýer şarynda edilýän zatlaryň barysyny görmäge we bilmäge borçludyr.
I. Wawilow

Öwretmek diýmek öňki öwreneniňi ikinji gezek ýene öwrenmekdir.
Ž. Žuber

Kitaplar okalanda, olaryň ýazylyşy ýaly, howlukman, aýawly okamaly.
Toro

Neneňsi kitap okaýandygy bilen adamy mydama tanap bolýar.
Semýuel

Zuhra BAZAROWA,
S.A.Nyýazow adyndaky TOHU-nyň Türkmenabat agrosenagat orta hünär okuw mekdebiniň talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com