Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Habarlar

Dünýä kubogyndan 10 medal!

17-12-2022 / 5073

Taekwondonyň ITF görnüşi boýunça ýurdumyzyň milli ýygyndysynyň agzalary Belarus Respublikasynyň Minsk şäherinde geçirilen Dünýä kubogynda üstünlikli çykyş edip, medallaryň 10-syna mynasyp boldular. Has takygy, türgenlerimiz altyn medallaryň 2-sini, kümüş medallaryň 3-sini we 5 sany bürünç medal gazandylar. Bu barada «Türkmenistan» gazetinde habar berildi.

Milli ýygyndymyzyň altyn medallaryny başa-baş tutluşyk görnüşinde 52 kilograma çenli agram derejesinde düşekçä çykan Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyby Abdylla Rejebow bilen ýene şu görnüşde 40 kilograma çenli agram derejesinde tutluşan Aşgabat şäherindäki 51-nji orta mekdebiň 7-nji synp okuwçysy Azatmyrat Muhammedow gazandy.

Halkara ýaryşlaryň birnäçesiniň ýeňijisi Orazmyrat Çaryýew bu gezek hem Watanymyza medalsyz dolanmady. Onuň görkezme çykyşlary kümüş medala mynasyp görüldi. Edil şeýle üstünligi başa-baş tutluşyk boýunça 71 kilograma çenli agram derejesinde düşekçä çykan Goşanyýaz Durdyýew hem gazandy.

Halkara ýaryşyň eminleri Annamyrat Goşanyýazowyň görkezme çykyşyny bürünç medala mynasyp gördüler. Başa-baş tutluşyk boýunça düşekçä 78 kilograma çenli agram derejesinde çykan Amanberdi Agajanow bilen 58 kilograma çenli agram derejesinde ýaryşan Orazmuhammet Ustaýew hem hormat münberiniň üçünji basgançagyny eýelediler.

Milli ýygyndymyzyň dördünji bürünç medalyny başa-baş tutluşykda altyn medal gazanan Azatmyrat Muhammedow görkezme çykyşlardaky başarnygy bilen gazandy.

«TürkmenGazet».

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com