Slide
Slide
previous arrow
next arrow


SliderTehnologiýa

Google-dan SEM-e «Marka habarlylygy» baýragy

14-12-2022 / 5006

Ýewropanyň sanly marketing we mahabat boýunça öňdebaryjy agentlikleriniň sylaglanýan «Google Premier Partner Awards 2022» -iň netijeleri yglan edildi. Geçen ýyl bu abraýly baýraga «Onlaýn satuw» kategoriýasynda ilkinji gezek Türkiýe mynasyp bolupdy.

Türkiýäniň sanly marketing we mahabat pudagynda ilkinji gözleg mahabatyny döretmek üçin döredilen SEM, EMEA-daky bäsdeşlerinden öňe geçip, «Marka habarlylygy» kategoriýasynda sylaglandy. Türkiýe EMEA sebitinde iň oňat agentlik hökmünde saýlanyp, SEM bu ugur boýunça ikinji gezek baýragyny aldy.

«Google Premier Partner» baýragy jemi 6 kategoriýadan: «Marka habarlylygy, öňdebaryjy nesil, onlaýn satuw, programma ösüşi, halkara ösüş, iş ýeriniň ajaýyplygy» ýaly bölümlerden durýar.

SEM-iň başlygy Doğuş Kuran: «Müşderilere gönükdirilen çemeleşme hökmünde biziň durmuşa geçirýän taslamalarymyzyň bu pudagy ylhamlandyrýandygyna buýsanýarys. Müşderilerimize has gowy hyzmat etmek we gyzyklanýan taraplarymyzyň isleglerine we garaşýan zatlaryna has gowy düşünmek üçin ähli marketing tagallalarymyzda tehnologiýany iň täsirli usulda ulanýarys. Geljek döwürde müşderilerimize goşmaça baha berjek sanly taslamalary durmuşa geçirmegi dowam etdireris» diýip, belläp geçdi.

«TürkmenGazet».

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com