Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Habarlar

Foto bäsleşigiň ýeňijileri yglan edildi

12-12-2022 / 5094

10-njy dekabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli geçirilen “Türkmenistan — parahatçylygyň Watany” atly foto bäsleşiginiň jemleri jemlendi. Bu barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň resmi web-saýtynda habar berildi.

Bäsleşik I we II dereje boýunça geçirilip, I derejä žurnalistika hünärinde okaýan talyplar, II derejä başga hünärlerde okaýan talyplar gatnaşdylar. Bäsleşigiň emin agzalarynyň gelen netijelerine görä, 1-nji orna Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyby Selbinyýaz Goçmyradowa, 2-nji orna Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyby Gurbanjemal Egirjäýewa hem-de Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň talyby Merjen Alimowa, 3-nji orna Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyby Mahym Annadurdyýewa, Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň talyplary Maýa Arazdurdyýewa we Laçyn Mämmetsöýünowa şeýle-de  Ogulmaýsa Baýramowa höweslendiriji orna mynasyp boldular.

Bäsleşigiň II derejesi boýunça 1-nji orna Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň talyby Çemen Myratjanowa, 2-nji orna Döwletmämmet Azady adynday Türkmen milli dünýä diller institutynyň talyby Ilham Adyşow hem-de Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň talyby Bezirgen Arazmyradow, 3-nji orna Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň inustitutynyň talyby Kerwenmyrat Halmyradow, Türkmen döwlet medeniýet institutynyň talyby Gynna Atdaýewa, S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba-hojalyk uniwersitetiniň talyby Hojanyýaz Hanmämmedow, Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň talyby Süleýman Allakulyýew höweslendiriji orna mynasyp bolmagy başardylar. Bäsleşigiň ýeňijilerine degişli diplomlar hem-de ýadygärlik sowgatlar gowşuryldy. Şeýle-de bäsleşige işjeň gatnaşan talyplara höweslendiriji baýraklar berildi.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com