Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Siziň üçin...Slider

Alyşir Nowaýynyň öwüt-nesihatlaryndan

26-11-2022 / 5237

Kim ylym okap, ony ulanmasa, ýeri sürüp, tohum sepmedik ýalydyr.

Ýalňyşlyk, hata etmek ynsan häsiýetine mahsusdyr. Kim ýalňyşyny aňlap, ägä bolsa, hatasy aýrylar. Kim delil gözläp aljyraberse, hatasy iki esse köpeler.

Bilmedigini sorap öwrenen alymdyr, soramagy kiçilik bilen özüne zalymdyr.

Beden keselleriniň köpüsi aşa iýmekdendir. Köňül keselleriniň esasy köp geplemekdendir.

Adamyň öz malyna guwanany özüniňkidir, saklany özgäniňkidir, muşakgat bilen gazananyňy özüňden aýamagyn!

Köňül hazynasynyň gulpy dildir we ol hazynanyň açary sözdür.

Az diýmek paýhasa sebäpdir, az iýmek saglyga sebäpdir. Agzyna gelenini diýmek nadanyň häsiýeti, agzyna gelenini iýmek haýwanyň häsiýeti.

Toplan: Amanmämmet NURYÝEW,
Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň 3-nji ýyl talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com