Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Habarlar

Halkara kinofestiwaldan goşa baýrak

08-11-2022 / 5057

Şu ýylyň 1 — 5-nji noýabry aralygynda Türkiýe Respublikasynyň Bursa şäherinde türki dünýäniň «Gorkut ata» halkara kinofestiwaly geçirildi. Oňa Türkiýe, Azerbaýjan, Gazagystan, Türkmenistan, Gyrgyzystan, şeýle-de Özbegistan we Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasy ýaly birnäçe ýurtlardan kinorežissýorlar, artistler we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Halkara kinofestiwalyň ýapylyş dabarasynda oňa gatnaşan ýurtlaryň wekillerine ýörite baýraklar, şol sanda festiwalyň çäginde geçirilen bäsleşikde ýeňiji bolan filmlere hem baýraklar gowşuryldy. Bu barada «Türkmenistan» gazeti habar berýär.

Biziň döwletimizden wekilçilik eden döredijilik toparyna festiwalyň guramaçylarynyň «Türki halklaryň medeniýetine goşýan goşandy üçin» atly ýörite baýragy, şeýle-de Arslan Eýeberdiýewiň režissýorlyk etmeginde surata düşürilen «Istärin» filmine «Tomaşaçylar tarapyndan iň halanan film» atly halkara baýrak gowşuryldy.

«TürkmenGazet».

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com