Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Habarlar

Änew türki dünýäniň medeni paýtagty boldy

07-11-2022 / 5115

Ahal welaýatynyň Änew şäheri 2024-nji ýylda «Türki dünýäniň medeni paýtagty» diýlip yglan edildi. Bu baradaky degişli çözgüt Türki medeniýetiň halkara guramasynyň (TÜRKSOÝ) medeniýet ministrleriniň hemişelik geňeşiniň 39-njy mejlisinde kabul edildi. Bu mejlis şu ýylda «Türki dünýäniň medeni paýtagty» adyny göterýän Türkiýäniň Bursa şäherinde geçirildi.

Mälim bolşy ýaly, gurama gatnaşyjy döwletleriň degişli ministrlikleriniň ýolbaşçylary, şol sanda Türkmenistanyň medeniýet ministri Atageldi Şamyradow Jemleýji Beýannama gol çekdi. Onda Türkiýe Respublikasynyň guramagynda geçirilýän «Teknofest» awiasiýa, kosmos we tehnologiýa festiwalyna türki dünýäniň ýaşlarynyň bilelikdäki işläp taýýarlan taslamalarynyň gatnaşmagyny üpjün etmek hakynda çözgüt beýan edildi. Resminamada 2023-nji ýylda TÜRKSOÝ guramasynyň döredilmeginiň 30 ýyllygy mynasybetli, agza ýurtlarda dabaralary guramak, halkara guramalaryň we ÝUNESKO-nyň çäklerinde çäreleri geçirmek göz öňünde tutuldy.

«TürkmenGazet».

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com