Slide
Slide
previous arrow
next arrow


HabarlarSport

Ýewropanyň açyk çempionatyndan 6 medal

17-10-2022 / 5076

Türkmenistanly sport janköýerlerini begendirjek nobatdaky hoş habar Gruziýanyň paýtagty Tbilisi şäherinden gelip gowuşdy. Bu şäherde parapauerlifting boýunça geçirilen Ýewropanyň açyk çempionatynda ildeşlerimiz medallaryň altysyna mynasyp boldular. Bu barada «Türkmenistan» gazeti habar berýär.

Ýaryşyň «Pariž — 2024» Paralimpiýa oýunlarynyň ikinji saýlama tapgyry bolandygyny aýratyn nygtamak gerek. Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi Tahyr Şorahanowyň şägirtleri bu abraýly ýaryşdan altyn medallaryň 3-si, kümüş medallaryň 2-si we bir bürünç medal bilen gaýdyp geldiler.

Paýtagtly parapauerliftingçiler Sergeý Meladze bilen Maýagözel Ekäýewanyň ýokary netije gazanyp, Pariže sary barýan ýoluň üçünji saýlama tapgyryna hem gatnaşmaga hukuk gazanandyklaryny aýratyn nygtamak gerek. Nobatdaky synaglar indiki ýylda geçiriler. Ýeri gelende, türgenleriň Paralimpiýa oýunlarynda çykyş etmek üçin şeýle saýlama tapgyrlaryň dördüsini geçmeli boljakdyklaryny bellemelidiris.

Anyk maglumatlara salgylansak, Sergeý Meladze 72 kilograma çenli agram derejesinde çykyş edip, 165 kilogramlyk şahsy netijesi bilen iň gowy bäş türgeniň arasyna girdi. Ýaryşdaky umumy netijesi 480 kilograma ýeten ildeşimiz bürünç medalyň eýesi boldy.

79 kilogram agram derejesinde Ýewropanyň açyk çempionatyna gatnaşan Maýagözel Ekäýewa (şahsy görkezijisi — 106 kilogram, umumylykda — 208 kilogram) kümüş medallaryň ikisini gazandy.

Halkara ýaryşlara ilkinji gezek gatnaşýan 15 ýaşly Aýnur Orazowa 55 kilograma çenli agram derejesinde güýjüni synap, ýetginjekleriň ýaryşynyň altyn medalyny eýeledi. 50 ýaşly Baýramgeldi Saparow bolsa uly ýaşlylaryň arasynda 80 kilograma çenli agram derejesinde iki altyn medala mynasyp boldy. Onuň şahsy görkezijisi 160, umumy netijesi bolsa 465 kilograma ýetdi.

«TürkmenGazet».

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com